Mesures Col·lectives

Descobreix que ha fet l’administtració pública per protegir el nostre territori i veïns

El pas dels anys, els avenços en la tecnologia i els episodis passats de catàstrofes que han afectat el nostre municipi han portat a confeccionar la situació en la que ens trobem actualment, una societat molt més resilient als riscos naturals, però uns riscos cada vegada més extrems degut a la influència del canvi climàtic. A continuació s’explicaran les mesures estructurals i no estructurals que s’han dut a terme a Lloret de Mar per rebaixar el risc i protegir tant a la població com al territori. 

Temporals de mar

Inundacions

Incendis forestals

Onades de calor

Sequeres i manca d'aigua

Scroll al inicio